Erfarenheter och resultat

I och med att projektet utvecklat och testat en för Sverige unik platssamverkansmodell har samverkansaktörerna samlat på sig en mängd lärdomar under och efter projekttiden. Här samlas såväl formella projektrapporter som erfarenhetsberättelser från de fyra pilotkommunerna. 

Männsikor sittandes på kanten till en fontän

Detta har vi åstadkommit

Projektet hade som mål att utveckla en för Sverige unik platssamverkansmodell för säkerhet och trygghet genom att kombinera en beprövad svensk platsutvecklingsmodell (BID) med beprövade

Torg i skymning med en skulptur i mitten.

Erfarenhetsberättelse Sala

”Genom projektet har vi fått en ny arbetsgrupp ”Trygga Sala” som arbetar med frågor och åtgärder riktat mot fysisk miljö och ligger under brottsförebyggande rådet

En staty i metall föreställande en stor tjur

Erfarenhetsberättelse Avesta

” Genom projektet har vi också lockat till oss personer som inte tidigare varit med i samverkan. Vi håller på att bygga en organisation för

En gångväg med snö och stolpar med lyse

Erfarenhetsberättelse Hallstahammar

”I Hallstahammar har vi valt att fortsätta arbetet med tryggt och säkert i det nybildade attraktivitetsrådet” – Anna Windal, samhällsbyggnadschef. Vi vill genom projektet utveckla

En gata med sittbänkar mot en å

Erfarenhetsberättelse Falun

”Genom projektet har jag fått mycket bra kontakt med kommunens förvaltningar som underlättar min planering av insatserna och gör att dessa går snabbare att genomföra.”

lekplats med säkerheten i fokus

Presentationsfilmer- Trygga platser

Som en del av projektet har presentationsfilmer spelats in i respektive kommun. Genom filmerna kan ni ta del av de platser som kommunerna tillsammans med