Aktörer

Projektet genomförs som ett samverkansprojekt där Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland, Stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska Stadskärnor samverkar i utformningen och genomförandet. Projektkoordinator är Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Logotyp Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitisk och religiöst obunden NGO som drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra situationen för de som drabbas av

Logotyp Svenska stadskärnor

Svenska Stadskärnor

Svenska Stadskärnor har mer än 25 års erfarenhet av platsutveckling i Sverige. I Svenska Stadskärnors styrelse ingår Sveriges kommuner och regioner (SKR), Svensk Handel, Fastighetsägarna

Kommuner

Modellen testas i fyra pilotkommuner, två i Dalarna och två i Västmanland. Kommunerna har olika trygghetsutmaningar och representerar olika typer av platser. Varje pilotkommun ansvarar