Stiftelsen Tryggare Sverige

Logotyp Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitisk och religiöst obunden NGO som drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra situationen för de som drabbas av brott och utveckla det brottsförebyggande arbetet i vårt land. Stiftelsen Tryggare Sverige driver Nationellt Kunskapscenter för Platssamverkan i syfte att initiera och utveckla platssamverkan i Sverige.

I projektet ansvarar Tryggare Sverige för framtagning av en trygghetsanalys med tillhörande handlingsplan. Tillsammans med Svenska Stadskärnor genomför man platsvandringar och informationsinsatser riktade till politiker, beslutsfattare och platsens aktörer. Tillsammans med övriga projektparter vidareutvecklar man modellen och bidra till spridning på nationell nivå.

Ansvarig för genomförandet är
Erika Sjöqvist
Kulturgeograf/Stadsplanerare
STIFTELSEN TRYGGARE SVERIGE
www.tryggaresverige.org