Trygga Platser

Platssamverkan med BID-inspiration

Om platssamverkan

Trygga platser är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland, Stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska Stadskärnor.

Projektet har utvecklat och testat en för Sverige unik platssamverkansmodell i syfte att skapa säkra, trygga och attraktiva platser. Modellen kombinerar Stiftelsen Tryggare Sveriges expertkompetens när det gäller säkerhet och trygghet med Svenska Stadskärnors mångåriga arbete för att skapa samverkan kring attraktiva offentliga miljöer.

Så här fungerar modellen i praktiken – broschyr pdf.

Så här fungerar modellen – video på Youtube.

Inspiration från pilotkommunerna – video.

Få en offert – kontakta Stiftelsen Tryggare Sverige eller Svenska Stadskärnor. 

Information, tips och råd – kontakta länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland. 

Aktuellt

Ett barn håller en vuxen i handen på ett torg.

Informationsmaterial Trygga Platser

I syfte att presentera modellen Trygga platser och det arbete som gjorts under projekttiden har informationsmaterial tagits fram. Först och främst en broschyr som mer ingående presenterar hur modellen fungerar och vilka erfarenheter som dragits under projekttiden. Som komplement finns

lekplats med säkerheten i fokus

Presentationsfilmer – Trygga platser

Som en del av projektet har presentationsfilmer spelats in i respektive kommun. Genom filmerna kan ni ta del av de platser som kommunerna tillsammans med samverkansaktörer valt att arbeta med inom ramen för projektet och höra vad de hoppas uppnå.

Tor Lundberg

Trygga platser på Svenska stadskärnors årskonferens

Den 15 september genomförde Svenska stadskärnor sin årskonferens med över 300 deltagare från hela landet. Ni som inte hade möjlighet att delta har nu chansen att ta del av innehållet från dagen i efterhand. Under konferensen presenterade Falun, Avesta, Hallstahammar

Tre personer står vid ett ståbord

Otrygga platser ska bli trygga

Fyra medelstora kommuner i Dalarna och Västmanland testar en ny platssamverkansmodell för att göra otrygga platser trygga. Projektet startades i april 2020 och pågår till juni 2022. Två av modellens fem steg är nu avklarade. Kommunerna delade med sig av