Hur kan vi utveckla det brottsförebyggande arbete och skapa säkra och trygga platser för alla?

Välkommen till en heldagskonferens den 12 april i Falun, om utmaningen att skapa säkra och trygga platser.
lekplats med säkerheten i fokus

Välkommen till en heldagskonferens den 12 april i Falun, om utmaningen att skapa säkra och trygga platser.

Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora förändringar som inneburit att säkerhet och trygghet har kommit att bli några av de viktigaste frågorna i svenska kommuner, städer och orter. Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland bjuder in till en gemensam konferens för att diskutera dessa utmaningar. Extra fokus kommer ligga på situationell brottsprevention och hur vi kan skapa säkra och trygga platser för alla.


Målgrupp för dagen är:
Brottsförebyggande samordnare, samhällsplanerare näringslivsutvecklare, polis, fastighetsägare, folkhälsostrateger, centrumutvecklare samt andra aktörer som arbetar för ökad trygghet, attraktivitet och platsutveckling i kommunen.

Plats: Falun, Hotell Bergmästaren, 5 minuters promenad från Resecentrum.

Anmälan: Senast den 4 april via denna länk
Deltagandet är kostnadsfritt.

Kontakt:
Sanela Cerimagic, samordnare sanela.cerimagic@lansstyrelsen.se

Tor Lundberg, samordnare tor.lundberg@lansstyrelsen.se

Program

09.15 Kaffe är framdukat
09.45 Inledning
10.00 Kommunernas nya brottsförebyggande ansvar Carl Gynne, Utredare, Brottsförebyggande rådet
10.30 Framtida utmaningar vad gäller brott och otrygghet Magnus Lindgren, VD Stiftelsen Tryggare Sverige
11.00 Paus
11.15 Näringslivets roll i brottsförebyggande arbete Henrik Navjord, Regionchef, Svenskt näringsliv
11.35 Brottsförebyggande arbete i Fagersta 2.0 Annika Hedberg-Roth, Fagersta kommun Petronella Hjertqvist, Polismyndigheten
11.55 Samverkan – smart, strukturerad, effektiv Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor
12.10 Lunch
13.00 Trygga Platser – ett nytt verktyg för att skapa säkra och trygga platser Sanela Cerimagic och Tor Lundberg, Länsstyrelserna
13.10 Trygga Platser i Falun – Platsvandring kring erfarenheter och resultat. Malin Winblad Polland, Falu kommun tillsammans med Svenska Stadskärnor och Stiftelsen Tryggare Sverige
14.10 Kaffe
14.30 Resultat och reflektioner kring arbetet med Trygga Platser. Pilotkommunerna Avesta och Sala
14.40 Trygga Platser 2.0 – platssamverkan i framtiden Svenska Stadskärnor, Stiftelsen Tryggare Sverige, Länsstyrelserna
15.00 Slut