Aktuellt

Informationsmaterial Trygga Platser

I syfte att presentera modellen Trygga platser och det arbete som gjorts under projekttiden har informationsmaterial tagits fram. Först och främst en broschyr som mer

Presentationsfilmer – Trygga platser

Som en del av projektet har presentationsfilmer spelats in i respektive kommun. Genom filmerna kan ni ta del av de platser som kommunerna tillsammans med

Otrygga platser ska bli trygga

Fyra medelstora kommuner i Dalarna och Västmanland testar en ny platssamverkansmodell för att göra otrygga platser trygga. Projektet startades i april 2020 och pågår till

Sala blir pilotkommun i projektet Trygga platser

Sala kommun blir en av fyra pilotkommuner i ett projekt som strävar efter att minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna. [Pressmeddelande Sala kommun publicerad 2020-11-16]

Trygga platser, Västmanlands län

Minskad brottslighet och ökad trygghet med platssamverkan. Länsstyrelsen Dalarna har fått beviljat 1,8 miljoner kronor från Vinnova för Trygga Platser som är ett samarbetsprojekt där