Trygga platser, Västmanlands län

Logotyp Västmanlands länsstyrelse

Minskad brottslighet och ökad trygghet med platssamverkan.

Länsstyrelsen Dalarna har fått beviljat 1,8 miljoner kronor från Vinnova för Trygga Platser som är ett samarbetsprojekt där även Västmanland deltar. Projektet ska stödja kommuner att minska
brottsligheten och öka tryggheten genom att initiera och driva platssamverkan.

Många kommuner har idag problem med brott och otrygghet som man försöker lösa på olika sätt genom exempelvis att anlita ordningsvakter, sätta upp övervakningskameror. Men ibland kan det vara helt andra åtgärder som har störst effekt på brottsligheten, en sådan åtgärd kan vara att arbeta med platssamverkan.

Platssamverkan handlar om att kommun, fastighetsägare, näringsidkare och civilsamhället genom ett strukturerat samarbete arbetar med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder i ett område eller runt en speciell plats.

Trygga platser är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland, Stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska Stadskärnor som pågår fram till mars 2022. Länsstyrelsen i Dalarna är koordinator för projektet.

Projektet startade den 1 april i Avesta och efter sommaren kommer Falun, Sala och Hallstahammars kommuner att ansluta för att testa samverkansmodellen.

Projektets syfte är att höja kunskapen och bidra till ökad säkerhet och trygghet i kommunerna. Förhoppningen är att projektet i förlängningen bidrar till att kommuner runt om i landet får ytterligare verktyg att använda i sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.