Trygga platser, Västmanlands län

Logotyp Västmanlands länsstyrelse

Minskad brottslighet och ökad trygghet med platssamverkan. Länsstyrelsen Dalarna har fått beviljat 1,8 miljoner kronor från Vinnova för Trygga Platser som är ett samarbetsprojekt där även Västmanland deltar. Projektet ska stödja kommuner att minskabrottsligheten och öka tryggheten genom att initiera och driva platssamverkan. Många kommuner har idag problem med brott och otrygghet som man försöker […]