Sala blir pilotkommun i projektet Trygga platser

Daniel Holmvin står framför en stadsvy

Sala kommun blir en av fyra pilotkommuner i ett projekt som strävar efter att minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna. [Pressmeddelande Sala kommun publicerad 2020-11-16]

Ofta så arbetar man med att använda ordningsvakter och övervakningskameror i kampen mot brottslighet och otrygghet. Projektet ”Trygga platser” siktar istället in sig på att arbeta med ”platssamverkan”. Det handlar om att kommunen, fastighetsägare, näringsidkare och civilsamhället samarbetar strukturerat med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder i ett område eller runt en speciell plats.

– Det finns en ökad upplevd otrygghet i Sala. Därför har vi bjudit in fastighetsägare och företagare till att arbeta tillsammans med oss på kommunen för att öka tryggheten, berättar Salas kommunchef, Daniel Holmvin.

Ett samarbetsprojekt

Trygga platser är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland, Stiftelsen Tryggare Sverige samt Svenska Stadskärnor. Projektet pågår fram tills i mars 2022. Förutom Sala så är även Hallstahammar, Avesta och Falun deltagande pilotkommuner i projektet.

I Sala har en projektgrupp skapats bestående av kommunchef Daniel Holmvin, kommunalråd Anders Wigelsbo, näringslivsutvecklare Carina Eriksson samt fastighetsbolaget Gruvtornets vd Marcus Andersson och Salabostäders vd Bernard Niglis.

Fem frågor till Daniel Holmvin om projektet

Hur ska projektgruppen arbeta med trygghetsfrågorna?

– Gruppen består av aktörer från näringslivet, fastighetsägare, polis och kommunen. Dessa ska genomföra trygghetsvandringar och analysera resultatet från enkätfrågor ställda till näringsidkare i centrum. Det viktiga är det här forumet där dialoger förs om hur vi tillsammans kan arbeta med trygghetsfrågan i centrum. Vilka problemområden finns och hur kommer vi tillrätta med dessa? Vi kan utvärdera vilka insatser som finns i dag och om dessa behöver utvecklas, som till exempel väktare i centrum.

Kan du ge några ytterligare konkreta exempel på vad projektgruppen ska göra?

– Den ska ta fram långsiktiga mål för centrums utveckling, med ambitionen att öka tryggheten och minska den upplevda otryggheten. Även om jag vet att många upplever sig som trygga inom centrum så är det ändå en trend i hela samhället att tryggheten minskar. Det kanske kommer att handla om att sprida just bilden av ett tryggt centrum, som en åtgärd som vi kommer fram till tillsammans.

Varför är det här arbetet så viktigt?

– Staden och dess centrum är en viktig plats för Salas invånaren och fungerar som ett utökat vardagsrum. Det är och ska vara en plats för alla.

Du har även fått i uppdrag av politikerna att ta fram en centrumhandelsplan. Och en levande handel i centrum påverkar kanske också tryggheten?

– Ja, en levande centrumhandel, tillsammans med till exempel en rik torghandel, andra evenemang och händelser, skapar rörelse och liv. Det skapar också trygghet.

Salaentreprenören Roger Pearson är med och driver säkerhetsföretaget Swe Security som vill erbjuda Salaborna en ny form av trygghetslarm. Via en knapptryckning på en app i mobilen ska man kunna få hjälp av väktare inom några minuter, om man till exempel utsätts för rånförsök. Är det här också något som du tror att det kan vara värt att satsa på för att öka tryggheten för invånarna?

– Jag tror att en sådan tjänst kan ha sitt syfte, men att det då framförallt handlar om en tjänst för kvällar och nätter. Vi är i denna fråga, som jag uppfattar den, även inne på en gränsdragning för vad de kommunala skattemedlen ska användas till och om polisens roll i samhället. Förhoppningsvis så kommer liknande frågor som denna upp i detta projekt.

[Pressmeddelande Sala kommun publicerad 2020-11-16]