Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland

Logotyp till Dalarna och Västmanlands län

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad och ett gott liv för invånarna. Länsstyrelsen ansvarar också bland annat för att samordna det brottsförebyggande arbete i länet och stödja kommunerna i sitt hållbarhetsarbete.

I projektet har länsstyrelserna ansvaret för att samordna genomförande av projektets aktiviteter, bistå processerna med lokalkunskap, följa upp projektets resultat och sprida det till kommuner i regionen och länsstyrelser i landet. Länsstyrelser ansvarar tillsammans med Svenska Stadskärnor och Tryggare Sverige för modellutveckling och en uppföljning av resultaten. I tidigare projekt har Länsstyrelsen Dalarna varit ansvarig för framtagning av en svensk BID-modell som också används i projektet Trygga Platser.

Ansvarig för genomförandet av projektet är

Jakob Ebner
Projektledare
Länsstyrelsen Dalarna
www.lansstyrelsen.se/dalarna

Tor Lundberg
Regional samordnare för brottsförebyggande arbete
Länsstyrelsen Dalarna
www.lansstyrelsen.se/dalarna

Sanela Cerimagic
Funktionsledare Social Hållbarhet
Regional brottsförebyggande samordnare
Länsstyrelsen Västmanland
www.lansstyrelsen.se/vastmanland