Kommuner

Modellen testas i fyra pilotkommuner, två i Dalarna och två i Västmanland. Kommunerna har olika trygghetsutmaningar och representerar olika typer av platser. Varje pilotkommun ansvarar för att samordna projektets aktiviteter på plats, stöttar och leder lokala arbetsgrupper som bildas under projektets gång och förvaltar samarbetsorganisationen och projektets resultat. En projektledare utsett av kommunen leder arbetet. Tidsåtgången för insatsen är cirka en dag i veckan under tolv månader.

Avesta kommun, www.avesta.se
Projektområde: Centrum med busstorget

Kartbild över område i Avesta kommun

Falu kommun: www.falun.se
Projektområde: Knutpunkten(busstorget) och Årummet mot torget

Hallstahammar kommun, www.hallstahammar.se
Projektområde: Centrum med grönområde mot järnvägsstation

Sala kommun, www.sala.se
Projektområde: Centrum med angränsande grönområden och trafiknoder