Svenska Stadskärnor

Logotyp Svenska stadskärnor

Svenska Stadskärnor har mer än 25 års erfarenhet av platsutveckling i Sverige. I Svenska Stadskärnors styrelse ingår Sveriges kommuner och regioner (SKR), Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige och Visita. I samverkan ingår också Boverket, Trafikverket och våra medlemmar som är drygt 200 enskilda företag, kommuner och samverkansorganisationer samt nätverket Sveriges Centrumutvecklare.

I projektet ansvarar Svenska Stadskärnor för att skapa en samverkansorganisation där platsens alla aktörer ingår och enas kring gemensamma mål utifrån en uppdaterad handlingsplan. Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige genomför man i platsvandringar och informationsinsatser riktade till politiker, beslutsfattare och platsens aktörer. Tillsammans med övriga projektparter vidareutvecklar man modellen och bidra till spridning på nationell nivå.

Ansvarig för genomförandet är
Inger Alfredsson
Nationell samordnare
SVENSKA STADSKÄRNOR
www.svenskastadskarnor.se