Erfarenhetsberättelse Avesta

En staty i metall föreställande en stor tjur

” Genom projektet har vi också lockat till oss personer som inte tidigare varit med i samverkan. Vi håller på att bygga en organisation för den här typen av frågor som vi kommer ha stor nytta av även efter projektets slut.” Filip Mauritzson, Säkerhetssamordnare, Avesta kommun

Det geografiska område som omfattas av projektet är de centrala delarna av Avesta. Vi gjorde tidigt en trygghetsvandring med Tryggare Sverige och Svenska stadskärnor, utifrån den kändes gränsdragningen naturlig. Vi ville ha med centrumgallerian och de omgivande gatorna, men också busstationen då det är en plats där det rör sig mycket folk och som kan upplevas otrygg. Områdets storlek innebär att det finns en mängd intressenter som vi arbetar med att få delaktiga.

Något som varit positivt med projektet är att vi håller på att bygga en organisation för den här typen av frågor. Den trygghetsanalys som genomförts har tagits emot väl och innebär att vi har en gemensam lägesbild att arbeta utifrån. Genom case ”Örngränd” har vi fått till ett fint samarbete mellan polis, fastighetsägare och butik som har stimulerat till andra likande samarbeten. Vi har också genomfört eller påbörjat 22 av 28 punkter i vår åtgärdsplan och har fått en strukturerad samverkan mellan aktörer vilket kanske är det viktigaste som vi har åstadkommit under projekttiden.

Lärdomarna för framtiden är att arbeta med de aktörer som är intresserad och med det åtgärder och förslag som kommer inifrån gruppen. Det är också viktigt med att dokumentera startläge och följa upp vad som har gjorts för att kunna visa vad man har åstadkommit.

Informations material Trygga Platser – Trygga platser