Detta har vi åstadkommit

Männsikor sittandes på kanten till en fontän

Projektet hade som mål att utveckla en för Sverige unik platssamverkansmodell för säkerhet och trygghet genom att kombinera en beprövad svensk platsutvecklingsmodell (BID) med beprövade verktyg för att minska brott och skapa trygghet.

Projektets syfte var:

att bidra till ökad säkerhet och trygghet i svenska kommuner, höja kunskapen om säkerhet och trygghet och få offentliga och privata aktörer att samarbeta kring trygghet.

Projektets resultat:

Projektet har tagit fram en samverkansmodell för att utveckla Trygga platser.

Modellen finns på den svenska marknaden på kommersiella grunder och marknadsförs av Svenska Stadskärnor och Stiftelsen Tryggare Sverige.

En uppföljning ett år efter start har visat att modellen kunde hantera platsers och kommuners olika förutsättningar och bidrog till att skapa bättre förutsättningar för att göra platser tryggare och attraktiva samt organisationen mer ändamålsenligt. 

Uppföljningen visade på att kommunerna hade stor nytta av trygghetsanalysen för att identifiera effektiva trygghetsskapande åtgärder, alla kommuner hade fått en förbättrad lokal samverkan och kortade kommunikationsvägar mellan olika kommunala förvaltningar, fastighetsägare och näringsliv. Flera kommuner har bildat nya och ändamålsenliga samverkansorganisationer. Pilotkommunerna känner stolthet över de platser man arbetat med och kanske det viktigaste av allt – samtliga är eniga om att modellen leder till konkreta resultat med fler än 50% av handlingsplanens åtgärder genomförda eller påbörjade ett år efter projektet början.