Erfarenhetsberättelse Hallstahammar

En gångväg med snö och stolpar med lyse

”I Hallstahammar har vi valt att fortsätta arbetet med tryggt och säkert i det nybildade attraktivitetsrådet” – Anna Windal, samhällsbyggnadschef.

Vi vill genom projektet utveckla platssamverkan i centrum, att involvera flera aktörer i frågor som är komplexa gör att åtgärderna blir desto bättre. Samtidigt är vi i ett läge där vi ska bygga om centrum och vi hoppas att projektet stärker kommunen att få med perspektiven trygghet och säkerhet i det arbetet.

Vi valde området kring centrum i nära dialog med flera aktörer, såsom projektgrupp, brottsförebyggande grupp samt trygghetsråd. Vissa platser i Hallstahammars centrum är utpekade som platser som upplevts otrygga genom åren.  Eftersom centrum på sikt även ska byggas ihop med tågstationen så valde vi även att inkludera stråket som är mellan centrum och tågstationen.

Genom projektet har vi fått en struktur för hur vi kan inkludera trygghetsfrågor i de stora centrumsutvecklingsprojekt som vi har på gång. Trygghetsanalysen har pekat på några svaga punkter som vi jobbar vidare med. En av utmaningarna var att få med fastighetsägare i arbetet. Vi jobbar med att få till ett fastighetsägarnätverk och även kopplingen av trygghetsfrågor till attraktivitetsrådets arbete ger oss goda möjligheter för att fler engagerar sig i trygghetsfrågor.

Informations material Trygga Platser – Trygga platser