Presentationsfilmer- Trygga platser

lekplats med säkerheten i fokus

Som en del av projektet har presentationsfilmer spelats in i respektive kommun. Genom filmerna kan ni ta del av de platser som kommunerna tillsammans med samverkansaktörer valt att arbeta med inom ramen för projektet och höra vad de hoppas uppnå.

Presentationsfilmer – Trygga platser

lekplats med säkerheten i fokus

Som en del av projektet har presentationsfilmer spelats in i respektive kommun. Genom filmerna kan ni ta del av de platser som kommunerna tillsammans med samverkansaktörer valt att arbeta med inom ramen för projektet och höra vad de hoppas uppnå.

Erfarenhetsberättelse Falun

En gata med sittbänkar mot en å

”Genom projektet har jag fått mycket bra kontakt med kommunens förvaltningar som underlättar min planering av insatserna och gör att dessa går snabbare att genomföra.” – Lasse Westin, Centrumutvecklare, Centrala Stadsrum Falun Det övergripande målet med projektet är att göra centrala Falun mer säkert, tryggt och attraktivt Området som valts har under många år varit […]

Erfarenhetsberättelse Hallstahammar

En gångväg med snö och stolpar med lyse

”I Hallstahammar har vi valt att fortsätta arbetet med tryggt och säkert i det nybildade attraktivitetsrådet” – Anna Windal, samhällsbyggnadschef. Vi vill genom projektet utveckla platssamverkan i centrum, att involvera flera aktörer i frågor som är komplexa gör att åtgärderna blir desto bättre. Samtidigt är vi i ett läge där vi ska bygga om centrum […]

Erfarenhetsberättelse Avesta

En staty i metall föreställande en stor tjur

” Genom projektet har vi också lockat till oss personer som inte tidigare varit med i samverkan. Vi håller på att bygga en organisation för den här typen av frågor som vi kommer ha stor nytta av även efter projektets slut.” Filip Mauritzson, Säkerhetssamordnare, Avesta kommun Det geografiska område som omfattas av projektet är de […]

Erfarenhetsberättelse Sala

Torg i skymning med en skulptur i mitten.

”Genom projektet har vi fått en ny arbetsgrupp ”Trygga Sala” som arbetar med frågor och åtgärder riktat mot fysisk miljö och ligger under brottsförebyggande rådet i Sala.” – Peter von Walden, Säkerhetssamordnare, Sala kommun Vi i Sala kommun har valt att delta i projektet Trygga Platser eftersom vi hoppas att modellen ska hjälpa oss att […]

Detta har vi åstadkommit

Männsikor sittandes på kanten till en fontän

Projektet hade som mål att utveckla en för Sverige unik platssamverkansmodell för säkerhet och trygghet genom att kombinera en beprövad svensk platsutvecklingsmodell (BID) med beprövade verktyg för att minska brott och skapa trygghet. Projektets syfte var: att bidra till ökad säkerhet och trygghet i svenska kommuner, höja kunskapen om säkerhet och trygghet och få offentliga […]