Informationsmaterial Trygga Platser

Ett barn håller en vuxen i handen på ett torg.

I syfte att presentera modellen Trygga platser och det arbete som gjorts under projekttiden har informationsmaterial tagits fram. Först och främst en broschyr som mer ingående presenterar hur modellen fungerar och vilka erfarenheter som dragits under projekttiden. Som komplement finns också en folder med mer kortfattad och övergripande information. Folder Trygga platser Broschyr Trygga platser

Presentationsfilmer – Trygga platser

lekplats med säkerheten i fokus

Som en del av projektet har presentationsfilmer spelats in i respektive kommun. Genom filmerna kan ni ta del av de platser som kommunerna tillsammans med samverkansaktörer valt att arbeta med inom ramen för projektet och höra vad de hoppas uppnå.

Trygga platser på Svenska stadskärnors årskonferens

Tor Lundberg

Den 15 september genomförde Svenska stadskärnor sin årskonferens med över 300 deltagare från hela landet. Ni som inte hade möjlighet att delta har nu chansen att ta del av innehållet från dagen i efterhand. Under konferensen presenterade Falun, Avesta, Hallstahammar och Sala viktiga delar av det arbete de bedriver i syfte att skapa säkra, trygga […]

Otrygga platser ska bli trygga

Tre personer står vid ett ståbord

Fyra medelstora kommuner i Dalarna och Västmanland testar en ny platssamverkansmodell för att göra otrygga platser trygga. Projektet startades i april 2020 och pågår till juni 2022. Två av modellens fem steg är nu avklarade. Kommunerna delade med sig av lärdomar och erfarenheter vid ett webbinarium som anordnades av länsstyrelserna i Västmanland och Dalarna. Webbinariet […]

Trygga platser, Västmanlands län

Logotyp Västmanlands länsstyrelse

Minskad brottslighet och ökad trygghet med platssamverkan. Länsstyrelsen Dalarna har fått beviljat 1,8 miljoner kronor från Vinnova för Trygga Platser som är ett samarbetsprojekt där även Västmanland deltar. Projektet ska stödja kommuner att minskabrottsligheten och öka tryggheten genom att initiera och driva platssamverkan. Många kommuner har idag problem med brott och otrygghet som man försöker […]