Platssamverkan för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer

Ett sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar är genom att arbeta med så kallad platssamverkan. Tryggare Sverige och Svenska stadskärnor har tagit fram en broschyr som beskriver arbetet.
Omslag till infofolder om Platssamverkan

Ett sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar är genom att arbeta med så kallad platssamverkan. Det handlar om att kommunen, fastighetsägare och andra aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område.

Arbetet syftar till att skapa en levande och attraktiv miljö genom att ta ansvar för säkerhet, renhållning, planteringar, evenemang, design, belysning, förtäring med mera.

Tryggare Sverige och Svenska stadskärnor har tagit fram en broschyr som beskriver arbetet.