Vad är trygghet?

Männsikor sittandes på kanten till en fontän

Trots att många kommuner, företag och andra aktörer har frågor om säkerhet och trygghet högt upp på dagordningen är det emellertid få som definierat och avgränsat begreppen. I projektet Trygga platser arbetar vi efter de definitioner av begreppen säkerhet och trygghet som samarbetspartnern Tryggare Sverige tagit fram.

Säkerhet definieras som den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar, medan trygghet är individens upplevelse av säkerheten/risken.

Begreppet säkerhet handlar då om den faktiska risken att utsättas för brott eller ordningsstörningar, medan trygghet är en subjektiv känsla kopplat till hur denna faktiska risk upplevs. Det innebär att det inte är relevant att prata i termer som ”upplevd trygghet” och ”faktisk trygghet”. Istället väljer vi att prata om säkerhet när det gäller den faktiska risken och trygghet när det gäller individens upplevelse.