Situationell brottsprevention

Torg i Halstahammar med snö på marken

Brottförebyggande arbete delas ofta upp i social och situationell brottsprevention. Social brottsprevention fokuserar på individer och syftar till att förhindra att personer dras in i kriminalitet alternativt motverka att de återfaller i brott.

För projektet Trygga platser är det den situationella preventionen som står i fokus. Situationell brottsprevention riktas mot tillfället, platsen eller situationen där brottet begås. Utgångspunkten är att alla platser inte är brottsdrabbade i samma utsträckning, brottsligheten är koncentrerad till vissa platser. Vad är det i dessa platser som gör att de drabbas hårdare, och på vilket sätt kan platserna förändras och bli säkrare.