Att mäta tryggheten

utskuren gubbe som höjer ena benet och armarna i glädje.

Att mäta tryggheten kan vara en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Både på nationell och lokal nivå görs idag en mängd trygghetsmätningar. Den kanske mest omfattande trygghetsmätningen heter Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och genomförs årligen av Brottsförebyggande rådet.

NTU ställer frågor om människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Även på kommunal nivå genomförs i många kommuner olika former av trygghetsundersökningar som en del i arbetet med lokal lägesbild. För att kunna bedöma förändring och vidta relevanta åtgärder är det viktigt att mätningar genomförs kontinuerligt och att resultat och åtgärder följs upp.

Nationella trygghetsundersökningen 2022 – Brottsförebyggande rådet (bra.se)