Modell Trygga Platser

En färgglad vägg med pixlar i grönt blått och rött

Modellen har en tydlig struktur och genomförs i fem steg under en tidsram på cirka ett år.

Platssamverkan – steg för steg under 12 månader

Arbetet följer en struktur i flera steg som är baserade på beprövade erfarenheter och aktuell forskning. Innehållet i varje steg anpassas utifrån platsens förutsättningar.

Med utgångspunkt i en professionell analys av brottsligheten och otryggheten (Trygghetsanalys) och en kartläggning av platsens aktiviteter och förutsättningar ger modellen, processtöd och coachning för att skapa en fungerande samverkansorganisation mellan intressenterna (BID-modellen). Modellens arbetssätt är utformad så att de offentliga och privata aktörerna på platsen inkluderas i varje steg.

Modellen testas i fyra städer för att anpassas till olika platsegenskaper och förutsättningar. Pilotkommunerna är Avesta, Falun, Sala och Hallstahammar.

STEG 1: UPPSTART AV NULÄGE

 • Digital kartläggning av tryggheten och attraktiviteten inom det utvalda området.
 • Workshop och platsvandring med politiker, tjänstemän, fastighetsägare, polis och näringslivet.

STEG 2: NULÄGESANALYS

 • Genomförande av en trygghetsenkät.
 • Trygghetsbesiktning med fokus på den fysiska miljön.
 • Workshop med framtagande av handlingsplan tillsammans med politiker, tjänstemän, fastighetsägare, polis och näringslivet.

STEG 3: SAMVERKANSORGANISATION

 • Forma en samverkansorganisation.
 • Fördjupad kartläggning av platsens utbud, utformning och tillgänglighet.
 • Teambuildning, inspiration och kunskapslyft.
 • Framtagande av kortsiktiga och långsiktiga mål för platsens utveckling.
 • Workshop och platsvandring med politiker, tjänstemän, fastighetsägare, polis och näringslivet.

STEG 4: PLATSUTVECKLING

 • Genomförande av ett gemensamt ”case” med platsens aktörer.
 • Komplettera innehåll i handlingsplanen.
 • Prioritering av insatser i det aktuella området.
 • Processtöd och coaching.
 • Workshop med politiker, tjänstemän, fastighetsägare, polis och näringslivet.

STEG 5: RESULTAT OCH AVSLUT

 • Uppföljning och resultat av genomförande av gemensamt ”case” med platsens aktörer.
 • Uppföljning och resultat av samverkansorganisationen och handlingsplanen.
 • Workshop med politiker, tjänstemän, fastighetsägare, polis och näringslivet


Trygga platser minskad brottslighet, folder i pdf

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.